Drucken

LR-Cal LPC 100

LR-Cal LPC 100 Multifunktionaler Druckkalibrator

LR-Cal LPC 100 Multifunktionaler Druckkalibrator

LR-Cal LPC 100 Multifunktionaler Druckkalibrator

Bereiche bis 1000 bar, Genauigkeit bis ±0,05% v.E.
Zu jedem LR-Cal LPC 100 Druckkalibrator muss 1 bis 11 Referenzsensoren LR-Cal LPC-1... mitbestellt werden.